The Latest

blueblackdream:

Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy), Zastrzyk narkotyczny, 1931
Oct 1, 2014 / 24 notes

blueblackdream:

Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy), Zastrzyk narkotyczny, 1931

Oct 1, 2014 / 71 notes
Żyć, będąc niezdolnym ani do życia, ani do śmierci; z świadomością małości i nędzy swoich idei; nie kochając nikogo i przez nikogo kochanym nie będąc; być samotnym zupełnie w nieskończonym, bezsensownym (sens jest tu rzeczą subiektywną) wszechświecie – jest rzeczą wprost okropną.
Witkacy (via niuniana)
Oct 1, 2014 / 80 notes
Oct 1, 2014 / 229 notes
Wchodząc tu, doznałem dziwnego wrażenia; chcesz, to Ci powiem: pomyślałem sobie, że całe życie moje nie byłem tym, którym być miałem.
Witkacy (via tracetlen)
Oct 1, 2014 / 298 notes

john opera - hands I (2012)
Oct 1, 2014 / 8,144 notes

john opera - hands I (2012)

(via i-mmensus)

Oct 1, 2014 / 80,587 notes

(via i-mmensus)

Oct 1, 2014 / 195,266 notes

(via psychokineza)


john opera - hands I (2012)
Oct 1, 2014 / 8,144 notes

john opera - hands I (2012)

(via i-mmensus)

Oct 1, 2014 / 80,587 notes

(via i-mmensus)

Oct 1, 2014 / 63,165 notes

(via paranoid)

flawlessun:

American Apparel
Oct 1, 2014 / 53,988 notes

flawlessun:

American Apparel

(via psychokineza)

Oct 1, 2014 / 95,735 notes

(via psychokineza)

nuddily:

rainy day in paris yesterday
Oct 1, 2014 / 12,391 notes

nuddily:

rainy day in paris yesterday

(via psychokineza)

Oct 1, 2014 / 51 notes

(via nlyav)